Palma des de la Seu

Un projecte de refotografia del paisatge

17 imatges amb un tema comú, la ciutat de Palma, fetes des del mateix punt de vista, la Seu de Mallorca, i realitzades a finals de la dècada dels anys 20 del segle passat per únic autor, Jaume Escalas. Aquesta és la base per desenvolupar un projecte de refotografia que busca mostrar l'evolució del paisatge palmesà, entre 1928 i 2014, a través de la fotografia repetida.

Les tasques de refotografia han tingut lloc entre 2012 i 2014. S'han localitzat els punts de vista exactes des dels quals Jaume Escalas va fer les fotos que serveixen de referència i s'han repetit en una sèrie d'imatges que mostren l'estat de la ciutat en 2014 .

El treball es va donar a conèixer en les III Jornades d'Estudis Històrics de la Seu de Mallorca, al setembre de 2013 i es va publicar a La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (Palma, 2014).

Així mateix les parelles d'imatges (escales, 1928 - Gual, 2014) han estat objecte d'una exposició, comissariada per l'autor, que va tenir lloc al claustre de la catedral entre octubre de 2014 i febrer de 2015.

Pròximament s'editarà en forma de llibre.